Księgowość

Korzystamy z usług zewnętrznej firmy księgowej wpisanej do ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego oraz posiadającej osobne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie księgowości. Firma Nasza prowadzi osobną księgowość dla każdej ze wspólnot co umożliwia dostęp do podglądu konta dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w celu zwiększenia kontroli finansowej Wspólnoty. W zakresie zarządzania i księgowości wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie programu MNSoft Lokale, które zapewnia :

  1. Dostęp on-line do kartotek indywidualnych poszczególnych lokali umożliwiający sprawdzenie stanu swoich rozliczeń, sald, odczytów liczników, rozliczenia mediów. System ten umożliwia również oddawanie głosów w trybie indywidualnym za pośrednictwem internetu.
  2. Usługa płatności masowych – każdy z właścicieli uzyskuje indywidualny numer konta bankowego na które dokonuje wpłat środków finansowych. Księgowania wpłat następują w trybie 2 tygodniowych rozliczeń.
  3. Pobieranie zaliczek z tytułu funduszu eksploatacyjnego, remontowego oraz zaliczek na pokrycie kosztów zużycia mediów, księgowanie ich na poczet należności,
  4. Księgowanie wpłat czynszowych, windykacja, sporządzanie porozumień w sprawie zadłużenia,
  5. Rozliczanie kosztów części wspólnych oraz mediów,
  6. Przygotowywanie sprawozdań finansowych za każdy rok rozliczeniowy oraz sporządzanie i składanie deklaracji CIT.