Usługi remontowe

Prowadzimy nadzór nad firmami remontowymi wykonującymi prace konserwacyjno-remontowe na terenie zarządzanych osiedli. Posiadamy również własną bazę wykwalifikowanych specjalistów z zakresu instalacji wod-kan, co oraz co-gaz.

Posiadamy umowy ryczałtowe na obsługę serwisów interwencyjnych oraz zespól szybkiego reagowania w przypadku awarii w zarządzanych przez nas budynkach.