Pośrednictwo w najmie

Usługi pośrednictwa w najmie lub dzierżawie obejmują:

  • zapoznanie się z potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami zamawiającego,
  • sprecyzowanie rodzaju, parametrów i cech poszukiwanej nieruchomości oraz omówienie sytuacji rynkowej i możliwości najmu,
  • informowanie o realizacji umowy, przepisach prawnych i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji,
  • Wyszukiwanie Nieruchomości, także w drodze przetargów, aukcji, licytacji, negocjacji lub w innym trybie szczególnym,
  • przekazywanie adresów Oferowanych nieruchomości i innych informacji, kontaktowanie z oferentami, prezentowanie nieruchomości,
  • udzielanie informacji i pomocy, a w razie potrzeby podejmowanie się mediacji w zakresie negocjacji warunków transakcji. przygotowanie i organizację transakcji,
  • pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień,
  • udzielanie informacji i pomocy w zakresie rozliczeń i innych czynności związanych z dokonaniem transakcji.