Zarządzanie i administracja nieruchomości

W zakresie administracji oferujemy swoim Klientom następujacy zakres uslug:

Zakres proponowanych przez nas usług obejmuję:

 • reprezentowanie Współwłaścicieli przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, czy organami administracji państwowej.
 • organizowanie i prowadzenie zebrań Współwłaścicieli
 • przetargi, zapytania ofertowe na roboty i usługi budowlane,
 • pobieranie oraz rozliczanie pożytków z nieruchomości według posiadanych przez Współwłaścicieli udziałów
 • stały dyżur telefoniczny
 • prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomością,
 • nadzór nad realizacją i sporządzaniem umów z wykonawcami robót i usług,
 • negocjowanie, opiniowanie umów, a także egzekwowania wykonania zawartych
  umów,
 • zlecanie w imieniu Współwłaścicieli przeglądów okresowych budynków i budowli,
 • zlecanie bieżących napraw, konserwacji i remontów,
 • zawieranie, rozwiązywanie umów z dostawcami mediów oraz umów na ubezpieczenie nieruchomości,
 • zlecanie oraz nadzór okresowych przeglądów oraz kontroli stanu technicznego budynku
 • dbanie o porządek i ład na nieruchomości i natychmiastowe reagowanie na
  nieprawidłowości, przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
 • zlecanie w imieniu wspólnoty przeglądów okresowych budynków i budowli,
 • prowadzenie książki obiektu zawierającego informacje o stanie technicznym
  nieruchomości, karty inwentaryzacyjnej, dokumentacji eksploatacyjnej, informacji o
  bieżącej konserwacji,
 • prowadzenie dokumentacji budynku, w tym ewidencjonowanie lokali mieszkalnych,
  użytkowych,
 • prowadzenie spraw z pozwoleniem na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych
  na budynku,
 • doradztwo przy wyborze najatrakcyjniejszych cenowo i jakościowo ofert na rynku w
  zakresie usług ( bankowych, ubezpieczeniowych itp.)i towarów ( budowlanych,
  wykończenia itp. ) wraz z negocjowaniem cen, rabatów.
 • określenie obowiązków ekip sprzątających, konserwacji i nadzór i kontrola na
  wykonywaniem obowiązków tych ekip,
 • rozliczenia: zimna woda, ścieki, ciepła woda, centralne ogrzewanie mierzone przez
  liczniki ciepła.
 • prowadzenie windykacji należności wobec dłużników,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,
 • porady prawne z zakresu prawa nieruchomości, przestrzeganie aktualnych
  przepisów, ustaw, rozporządzeń, orzecznictwa, informowanie zarządu o aktualnych
  zmianach prawa związanych z nieruchomościami,
 • służymy pomocą i poradą mieszkańcom którzy maja różne problemy związane z
  nieruchomościami, podwykonawcami itp.